Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Kommunedelplaner

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel bygger på Bærum Kommunes arealstrategier, kart og føringer, som ble vedtatt høsten 2013. Måltall for boligbyggingen i Bærum er satt til 600 boliger per år eller 9000 boliger frem til 2030.

De viktigste føringene som ligger til grunn for Kommuneplanens arealdel er at:

  • Fremtidig utbygging skal skje ved sentre og knutepunkter langs eksisterende banestrekninger. Samtidig skal de være en restriktiv utbyggingspolitikk utenfor sentre og knutepunkter.

  • Utbyggingen skal avpasses etter kapasitet på infrastruktur, både sosial som barnehager, skoler og teknisk.

Planen er lagt på høring med høringsfrist 15. desember.

Lenke til kommunens informasjon

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »