Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

E18 forbi Blommenholm

E18-korridoren Lysaker – Slependen
Bærum Kommune vedtok kommunedelplanen for E18 utbyggingen i juni i år. Alternativet som ble valgt (alt.4) innebærer tunnel under Høvik og Blommenhom/Sandvika.

E18 i tunnel gir gode betingelser for senterutvikling i Sandvika og ved Høvik. Dette skal ivaretas gjennom egne områdereguleringer. E18-utbyggingen vil medføre vesentlige trafikale endringer og forbedringer i store deler av Bærum. Alle trafikantgrupper vil få forbedret fremkommelighet. Det er beregnet at økt kapasitet i E18-korridoren vil føre til redusert belastning på lokalveinettet og bedre fremkommelighet for buss. En stor ulempe vil være fremkommeligheten i byggeperioden. Etter de siste opplysningene vi har vil bompengeavgiften for strekningen bli kr 44 tur-retur Oslo.

Arbeidet har nå startet med reguleringsplanen for strekningen Lysaker til Solvikveien på Ramstadsletta. Prosessen med innløsning av berørte boliger har også startet. Dersom alt går etter planen vil arbeidet med ny E18 starte på Lysaker i 2018. I henhold til fremdriftsplanen vil arbeidet med tunnelen under Blommenholm tidligst starte i 2023. Mer opplysninger på Bærum Kommunes hjemmesider.

Illustrasjon: fra Statens vegvesen

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »