Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Innsamling av hageavfall

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 mandag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres mandag 25. april – mandag 2. mai 2016.

Tips for å sikre at kvisten blir hentet
– Kvisten har lengde på maksimum 2 meter og tykkelse på maksimum 12 cm
– Den buntes godt med hyssing eller tynt tau – ikke ståltråd
– Løv, gress og småkvist kan fylles i sekk. Sekkene foldes i toppen, men bindes ikke igjen.
– Sekker med løv og kvist må ikke bli urimelig tunge
– Annet avfall blir ikke tatt med. Ikke gjem annet avfall i sekkene.
– Det er fint om 2 til 4 naboer kan sette avfallet samlet.
– Husk at bilen kan ikke kjøre inn i de minste stikkveiene.

Det aller beste er kompostering!
Kompostering av løv og småkvist til fruktbar jord i egen hage er et godt alternativ. Dermed nyttiggjøres hagens egne ressurser, og Blommenholm vels utgifter til innsamlingen reduseres. Denne innsamlingen er dyr for vellet, og vi må prøve å redusere avfallsmengden.

Annet alternativ
Du kan kjøre hageavfallet for gratis levering på Ramstad skole søndagene før ryddeaksjonen. Følg med i Bæringen for å få detaljer om dette.

Ikke tillatt
Det er ikke tillatt med bål og bråtebrenning i Bærum. Innsamlingsaksjonen fyller derfor et viktig behov. Eventuelle spørsmål besvares gjerne på årsmøtet den 16. mars 2016.

 

Bilde: Anne-Kristin (Peppe) U-S Munch holder på med våraksjonen i hageanlegget rundt Villa Fredheim. Foto: Christine Munch © 2012

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »