Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Rodesystemet

Blommenholm vel er delt inn i ni ulike roder (områder). Informasjon mellom vellet og beboerne går gjerne gjennom rodesjefene. Det er medlemmene av styret som er rodesjefer og de fleste har ansvaret for sitt nærområde. Får du en konvolutt fra vellet i din postkasse så er den levert av din rodesjef. Har du ved en feil mottatt post fra vellet må du ikke sende den i retur med posten. Det påfører vellet dyre straffegebyrer. Gå heller en tur og lever den tilbake i din rodesjefs postkasse eller send en e-post og gi beskjed.

Rodesjefene deler ut informasjon, holder øye med grusen i kassene på vinteren og tar i mot innspill fra beboere i sitt område. Har du akkurat flyttet til eller skal flytte fra Blommenholm så informer din rodesjef.

Rode 1 Bjerkåsen (45 husstander)
Mette Warhuus, Halvorsensvei 6
mette@ava.no / 977 04 888

Rode 2 Halvorsens vei /Oksehovedveien / Engertunet (63 husstander)
Elin Sabel, Blommenholmveien 24B
esabel@me.com / 934 26 935

Rode 3 Blommenholmveien nord for jernbanen / Ingerlien (67 husstander)
Ole-Andreas Isdahl, Bjerkåsen 2A
ole.andreas.isdahl@gmail.com / 924 01 045

Rode 4 Skogstien / Stasjonsveien / Gamle Drammensvei
nord for jernbanen (55 husstander)
Ole Andreas Sandbo, Blommenholmveien 4B
ole.sandbo@aftenposten.no / 41 53 03 10

Rode 5 Blommenholmveien syd for jernbanen / Sjøveien /
Tomtestubben / Homans vei 1–11 (72 husstander)
Charles Jensen, Tomtestubben 5 B / 474 63 940
chajen@online.no

Rode 6 Homans vei 12–28 / Sverrestien 1–39 B (55 husstander)
Ole Heintz, Homans vei 24
oheintz@online.no / 92 61 65 55

Rode 7 Preståsen (32 husstander)
Øystein Sverre, Preståsen 22
sverre@braekhus.no / 906 64 056

Rode 8 Anthon Walles vei 1–8 / Homans vei 29–49 (39 husstander)
Kjetil Høydal, Gamle Drammensvei 176
kjetil.hoydal@dnb.no / 952 09 394

Rode 9 Gamle Drammensvei syd for jernbanen 122–128 /
Flyinnveien / Sandviksveien (54 husstander)
Atle Skattebøl, Gamle Drammensvei 192
atle.skattebol@gmail.com / 908 31 738
Totalt 478 husstander

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »