Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Om Blommenholm vel

Blommenholm vel ble stiftet på Walles Hotel 25. september 1911. Det var konsul Hans Biørnstad som tok initiativet. Det fremlagte forslaget til lover ble enstemmig vedtatt av de 17 fremmøtte parselleierne, og Biørnstad ble valgt til formann.

Det var flere oppgaver den nystiftede velforeningen straks måtte gi seg i kast med. Styreprotokollen fra de første årene forteller om alle de anstrengelser som ble gjort for å bedre kommunikasjonene. Blommenholm var jo bare et stoppested for et fåtall tog, ingen stasjon. Og veiene var skrøplige. Et «skjønnhetsråd» ble stiftet, og rådet fikk utplassert veibelysning på Drammensveien og forskjellige andre steder. Utgiftene til veibelysningen var den største posten på budsjettet med flere hundre kroner, og 50 kroner ble dessuten bevilget til vanning av Drammensveien. Medlemskontingenten var 10 kroner, og det årlige kommunebidraget kroner 200.

Blommenholm vel har også i dag varierte oppgaver. Noen oppgaver vil komme til og andre velges bort. Eneste mulighet for å ha et godt fungerende vel er at alle medlemmer kommer med sine innspill og bidrag. Velkommen til Blommenholm vel.

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »