Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Årsmøter

Les protokollen her i pdf-format: Protokoll_årsmøte_Blommenholm_vel_2015

24. mars kl. 19.00 på Blommenholm skole

Vi gleder oss til å ønske beboerne på Blommenholm velkommen til årsmøte 2015. På dagsorden står det viktige saker og deilige kaker og nabonettverksbygging. Tema for foredraget vil i år være en statusrapport om E-18 ved Knut Gløersen og Bendicte Petersen fra Statens Veivesen (kl. 20).

Kakepausen er etter sakslisten kl. 19.45.

Sakslisten:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen
  2. Årsberetning 2014 – 2015 med hovedvekt på de viktigste sakene
  3. Regnskap 2014 med kommentarer og revisjonsberetning
  4. Budsjett og fastsettelse av kontingent for 2015/16
  5. Valg: Valgkomitéens forslag vil foreligge på møtet

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »