Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

1.Styrets sammensetning og kontakten med velmedlemmene

2. Antall medlemmer og kontingentinngangen

3. Ajourføring av medlemslisten

4. Gruskassene

5. Brøyting av veiene og parkering

6. Veilysene

7. Tettere digital kontakt med medlemmene

8. Innsamling av kvist og hageavfall

9. Benker på Blommenholm

10. Stien i Flyinnveien

11. Ny Renovasjonsplan i Bærum

12. Planene om en ny og bedre E18 gjennom Bærum

13. Planer om utbygging av tomtene Blommenholmveien 1 og 1B, og Blommenholmveien 2

14. Fortetting på Blommenholm

15. Hjemmesiden og hjemmesideredaktør

16. Samarbeidet med Bærum kommune

17. Viktige saker 2017/18

18. Økonomi

Last ned: Innkalling_årsmøte_2017

Årsberetning_2017

Ryddeaksjon_2017

Velkommen onsdag 22. mars 2017 kl. 18.00 i musikksalen på Blommenholm skole. Varaordfører Ole Kristian Udnes kommer. Det blir viktige saker, nærmiljø, naboskap og kringle (eller bløtkake).

Publisert 10. mars 2017

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,
Arkivert i årsmøte, blommenholm vel

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »