Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Detaljregulering av Blommenholmveien 1

Rema etablering midtre Østland AS ønsker å etablere en REMA 1000-butikk på tomtene i Blommenholmveien 1 og 1b. Merknader til planarbeidet skal innen 3. mars 2017 rettes til LINK Arkitektur AS. Informasjonsbrevet er tilgjengelig fra baerum.kommune.no

Kontaktperson hos LINK Arkitektur:
Martin Rasch Ersdal:  402 23 384 eller mre@linkarkitektur.no

Publisert 8. februar 2017

Arkivert i saker

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »