Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Høringsfrist om E18 (etappe 1)

Begrenset høring Strand – etappe 1 – E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu – områderegulering. Frist er 20. februar 2017.
På bakgrunn av Oslopakke 3 avtale av 5. juni i år er det behov for å gjøre noen endringer i planene og gjennomføringen av E18 tiltaket i Bærum. Første etappe av utbyggingen begynner ved Lysaker og vil trolig avsluttes ved Strand. I tillegg skal det bygges ny tunnel fra Gjønnes til Strand og nytt veisystem fra Strand til Fornebu. Dagens Strandkryss utgår i 1. etappe. Løsningen ved Strand må endres noe i forhold til planforslaget som var på høring i august og september i år. De nærmeste berørte naboer varsles med dette om planendringene.

Last ned høringsbrev og informasjon som pdf:

Høringsbrev Strand
Beskrivelse av etappe 1_E18-korridoren
Landskapsplan etappe 1 Strand
Revidert landskapsplan Strand
Reguleringsplan_E18_Holtet 6-10

 

Publisert 16. januar 2017

Arkivert i E18 forbi Blommenholm, saker

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »