Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Søker bæringer mellom 21 og 70 år

På vegne av Bærum kommune søker vi etter meddommere til Asker og Bærum Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

Den som oppnevnes må være fylt 21 år og ikke over 70 år. Fyll ut skjema og send det til Bærum kommune innen 10. juni 2016.

Meddommere spiller en vesentlig rolle i vårt rettssystem. Det er et prinsipp at tiltalte skal dømmes av sine likemenn. Meddommere, også kalt lekdommere eller lagrettemedlemmer, deltar på lik linje med fagdommere i straffesaker. I de mest alvorlige straffesakene blir skyldspørsmålet ofte avgjort av lagretten, en jury av ti lekdommere.

Hvem kan bli lekdommere?
Lekdommere velges av kommunestyret, og valgperioden er fire år. Meddommere har møteplikt og må i gjennomsnitt forvente å møte til to rettsaker i året. Det er et krav at en lekdommer har fylt 21 år, er yngre enn 70 år og er valgbar til kommunestyret. En lekdommer må snakke og forstå norsk. Det stilles krav om lovlydighet.

Takk for hjelpen!

Skjema: Skjema meddommer (pdf)
Mer informasjon:

www.baerum.kommune.no

www.domstol.no

Ved spørsmål, ta kontakt med politisk sekretariat i Bærum kommune på tlf. 67 50 37 01 eller på epost: politisk.sekretariat@baerum.kommune.no

Publisert 5. juni 2016

Stikkord: ,
Arkivert i likt og ulikt

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »