Sees i Birkelunden på 17. mai!

Blommenholm Vel

Til høsten blir det nye regler

Invitasjon til orientering om de nye reglene for husholdningsavfall og innkalling til årsmøtet 2016

Onsdag 16. mars 2016 kl 19.00
i Blommenholm skoles musikksal
Inngangen er fra A-blokken nærmest parkeringsplassen

19.00 starter selve årsmøtet med følgende saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, sekretær
og to personer til å undertegne protokollen
2. Årsberetning 2015 – 2016 med hovedvekt på de viktigste sakene Vedlagt
3. Regnskap 2016 med kommentarer og revisjonsberetning Vedlagt
4. Fastsettelse av kontingent for 2016/17. Styret foreslår at kontingenten
beholdes med hhv. kr 200 for leiligheter og kr 300 for øvrige boliger
5. Valg Valgkomitéens forslag vil foreligge på møtet

19.45 tar vi en pause med servering av kaffe/te og kaker

20.00 vil Representanter fra Forurensing og Renovasjon i Bærum Kommune orientere om
«Ny renovasjonsløsning for Bærum kommune»
Bærum kommune innfører ny innsamlingsordning for husholdningsavfall til høsten. På årsmøtet stiller representanter fra Bærum kommune.
Vi håper å få svar på mange spørsmål.

Det er ikke kommet inn forslag til behandling på årsmøtet, men styret regner med at det kommer inn synspunkter og mer informasjon i forbindelse med behandling av sakene.

Vi håper at mange medlemmer kommer til foredraget og årsmøtet.
Det kommer diverse informasjon som det ikke er plass til i årsberetningen.

Last ned Årsberetning_2015
For styret i Blommenholm vel
Charles Jensen,
formann

Publisert 10. mars 2016

Arkivert i arrangementer, årsmøte, blommenholm vel, oppgaver

17. mai på Blommenholm skole

Velkommen til 17 mai-feiring på Blommenholm skole

Alle barna på Blommenholm skole ønsker å inkludere nærmiljøet og har den gleden av å invitere til tradisjonell 17. mai-feiring på Blommenholm skole med tog, leker, kake- og loddutsalg.

Program

Les mer »

Vil du motta informasjon på e-post?

Fyll ut skjema:
Les mer »

Henting av kvist- og hageavfall våren 2017

Innhentingen er forsinket p.g.a. sykdom.

Kvist som skal hentes må legges ut før kl. 07.00 tirsdag 25. april. Vårens ryddeaksjon for kvist og hageavfall gjennomføres tirsdag 25. april – tirsdag 2. mai 2017.

Les mer »

Årsmøte 22. mars

Last ned innkalling og årsberetning som pdf. Les, kom med innspill og velkommen til møte!

Hovedsaker er:

Les mer »